Společnost SQZ, s.r.o. byla založena v roce 1999 jako dceřiná společnost Metrostav a.s. a v současné době je součástí koncernu „Skupina Metrostav“. SQZ nabízí a zajišťuje provádění zkoušek ve zkušebních  laboratořích a na stavbách dopravního, inženýrského, pozemního a podzemního stavitelství. Laboratoř měření fyzikálních veličin (VHP) nabízí a zajišťuje měření hluku, prašnosti, vibrací, osvětlení a jiná měření pracovního a nepracovního prostředí včetně jejich vyhodnocování např. pro účely kategorizace prací, dále tato laboratoř provádí měření „komunálního“ hluku a zpracovává hlukové studie. SQZ tyto činnosti zajišťuje v stabilních ČIA akreditovaných laboratořích, které jsou umístěny v Praze – Rohanském ostrově, v Praze – Zbraslavi, v Olomouci a v Chotýšanech u Vlašimi. Tyto laboratoře jsou doplněny staveništními kontejnerovými laboratořemi umístěnými mimo dosah zkušebních laboratoří v místech stavby rozsáhlých stavebních projektů, zejména projektů výstavby dálnic a železničních tratí.

Jedna semimobilní akreditovaná laboratoř je umístěna na Slovensku a zabezpečuje zkušebnictví pro zhotovitele slovenských dálnic – aktuálně na projektech výstavby D1 a D3.

V laboratořích pracují odborníci s mnohaletou praxí a zkušenostmi s kontrolou velkých staveb a to jak doma, tak i v zahraničí. SQZ zabezpečuje provádění velkého počtu kontrolních zkoušek, zejména zkoušek kameniva, konstrukčních, silničních a stříkaných betonů, asfaltů, asfaltových směsí a vrstev, zkoušek zemin, zemních a konstrukčních vrstev, zkoušek sanačních systémů a jiných zkoušek. Laboratoře také zajišťují zkoušky typu materiálů a směsí a jiné činnosti pro výstavbu dopravní infrastruktury např.: provádění diagnostiky pozemních komunikací včetně návrhu opravy, stanovení optimalizace účinků hutnících mechanismů, hodnocení materiálů zabudovaných do staveb a jiné.

SQZ disponuje rozsáhlými referencemi z provádění zkoušek a souvisejících činností z různých velkých staveb a to jak od zhotovitelů staveb – firem Skupiny Metrostav a od jiných firem, tak i od soukromých a státních investorů. SQZ je členem Sdružení pro výstavbu silnic, České silniční společnosti a Asociace akustiků.

Více na www.sqz.cz nebo www.sqz.sk